Η εκκλησία μας εορτάζει τη Γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου.

 

Χωρίο Καινής Διαθήκης (στιχ.1-7)

Μετάφραση Χωρίου Καινής Διαθήκης

Συναξάρι

 

Απολυτίκιο

Κοντάκιο (Αρχείο ήχου)

 

Αγιογραφίες

1.

2.

Σχολιασμός Εικόνας

 

Ιστορικά γεγονότα από Γεννήσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού

 

Ομιλία Χριστουγέννων για παιδιά

Ψαλμοί Χριστουγέννων(Αρχείο ήχου)

 

Διαθεματικότητα

 

Δραστηριότητες

Ασκήσεις

 

(Η ενότητα 19 μπορεί να διδάσκεται συνδυαστικά με την ενότητα 20.)