Ζωγραφιές για Παιδιά...και όχι μόνο...
Drawing and Painting for kids...and more....

 

Απλά !!!
πατήστε τον Supertraz, παίξτε το παιγνίδι
και μετά πατήστε το κουμπί "Back"
του Browser σας για να γυρίσετε πίσω
στην
ΠΑΙΔΕΙΑ

Just!!!
press the Supertraz, play the game
and then press your Browser's "Back"
button
to come back
to PEDIA

horizontal rule

Ζωγραφίστε κάθε είδους ζώα και...
στείλτε τα με e-mail στους φίλους σας

You can Draw all kind of animals and...
sent them to your frients by e-mail

Σας αρέσει η Ζωγραφική ;;;

Do you like Drawing ???

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας
πολλούς και διάσημους ήρωες κινουμένων
σχεδίων και ζωγραφίστε τους με το
αγαπημένο πρόγραμμα Ζωγραφικής σας

Download famous cartoon heroes
and paint them with your favorite
Painting Program

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras