Η Ανώτατη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.

Απο τον:
Ιάκωβο Ν. Αμύγδαλο
Φοιτητή της Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Μηχανικών Ασπροπύργου

horizontal rule

ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Οι απόφοιτοι των σχολών αποκτούν τον τίτλο σπουδών Ανωτέρας Εκπαίδευσης
και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν.
Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ ή να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Σχολές του Εξωτερικού. Από την στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει άμεση και ομαλή επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές σε ηλικία, που οι περισσότεροι νέοι οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Ο απόφοιτος των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. μπορεί στα τριάντα χρόνια της ηλικίας του, να εξελιχθεί σε ’ Πλοίαρχο ή Μηχανικό, ενώ η εξεύρεση εργασίας είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένη , επειδή η ανάπτυξη του εμπορικού στόλου είναι συνεχής και σταθερή. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται 16 ακόμα κλάδοι οικονομικής δραστηριότητος, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.α. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με την θέληση και την φιλοδοξία του καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός, όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει και στην ξηρά. Πολλά ανώτατα στελέχη, που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους, προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

horizontal rule

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Εμπορική Ναυτιλία των Ελλήνων είναι ο σημαντικότερος κλάδος της Ελληνικής Οικονομίας και αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη οικονομική δραστηριότητα στην οποία η χώρα μας διαθέτει την πρώτη θέση παγκόσμια : Ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (53,7%) και ο ελληνικής πλοιοκτησίας στόλος (υπό ελληνική και ξένες σημαίες) ο μεγαλύτερος στον κόσμο (16%) Διακινεί το 90% του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου Εισφέρει πάνω από δύο δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια σε ναυτιλιακό συνάλλαγμα που χρειάζεται η Χώρα μας για να καλύψει το Εμπορικό της Ισοζύγιο (ποσό που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εισροές στη Χώρα μας από την Ευρωπαϊκή ένωση). Συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση εργατικού δυναμικού και προσφέρει στους νέους σταδιοδρομία υψηλών απαιτήσεων και απολαβών (σύμφωνα με μία εκτίμηση 76.000 άτομα). Δραστηριοποιεί 16 άλλους κλάδους της οικονομίας (ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμούς, χρηματοδοτήσεις, ασφαλίσεις, πρακτορεύσεις, υπηρεσίες νηογνωμόνων κλπ )

horizontal rule

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα μας η Εμπορική Ναυτιλία γνώρισε μια τεχνολογική επανάσταση, χωρίς προηγούμενο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια δραματική αλλαγή στη σύνθεση του στόλου της. Υπέρ-δεξαμενόπλοια, υπερμεγέθη φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χημικών ουσιών, υγραερίων και επιβατηγά πλοία συνθέτουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μας. Η Εμπορική Ναυτιλία μας για να μπορέσει να διατηρήσει και να βελτιώσει το δυναμισμό της χρειάζεται ικανά και καταρτισμένα στελέχη που θα διευθύνουν και θα λειτουργήσουν τα πλοία της με ασφάλεια και επιτυχία. Αν έχεις ενθουσιασμό και ικανότητες, οι Σχολές Ε.Ν. σου προσφέρουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις μια σίγουρη και αξιόλογη σταδιοδρομία στην πρώτη Ναυτιλία του κόσμου.

horizontal rule

H EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΣΕΝ

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) που λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Οι σπουδές στις ΑΔΣΕΝ προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή, οι Πλοίαρχοι αποκτούν γνώσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα των πλοίων, τη φόρτωση και στοίβαγμα των διαφόρων φορτίων, την ευστάθεια του πλοίου, τους διάφορους χειρισμούς του και την οικονομική διαχείριση και εκμετάλλευση του. Επίσης οι Μηχανικοί αποκτούν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση της μηχανής του πλοίου, των ηλεκτρογεννητριών, των λεβήτων και γενικά όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, που διαθέτουν τα σύγχρονα πλοία. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης στα πλοία οι σπουδαστές εφαρμόζουν τη θεωρία που διδάχτηκαν, σε πραγματικές συνθήκες κάτω από την εποπτεία των Αξιωματικών των πλοίων, αμειβόμενοι επιπρόσθετα με το μισθό του Δοκίμου Αξιωματικού σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

horizontal rule

Στη χώρα μας λειτουργούν 9 ΑΔΣΕΝ Πλοιάρχων και 4 Μηχανικών :

α) ΑΔΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΥΔΡΑΣ-ΚΥΜΗΣ
ΣΥΡΟΥ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

β) ΑΔΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ-ΧΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην ΑΔΣΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι εξωτερική και η μετακίνηση των σπουδαστών γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία .

Στην ΑΔΣΕΝ/ΧΙΟΥ η φοίτηση είναι εσωτερική ή εξωτερική, ανάλογα με την προτίμηση του σπουδαστή.

Στις υπόλοιπες Σχολές η φοίτηση είναι εσωτερική, αλλά μετά το δεύτερο έτος σπουδών, ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει την εξωτερική φοίτηση. Στην εσωτερική φοίτηση παρέχεται στέγη και τροφή δωρεάν. Στους σπουδαστές χορηγείται δωρεάν ομοιόμορφη πολιτική ενδυμασία, την οποία φέρουν υποχρεωτικά μέσα στη Σχολή.

horizontal rule

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΔΣΕΝ

Να είσαι μέχρι 24 ετών και να έχεις απολυτήριο Λυκείου. Επίσης να είναι καλή η κατάσταση της υγείας σου. Η εισαγωγή σου γίνεται χωρίς εξετάσεις με μηχανογραφική επιλογή, με βάση το γενικό βαθμό του Απολυτηρίου και τους τελικούς βαθμούς ορισμένων μαθημάτων, ανάλογα με το Λύκειο και τη δέσμη που έχεις παρακολουθήσει. Αν ήδη έχεις εργαστεί σε πλοία, έχεις ένα μικρό βαθμολογικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων υποψηφίων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΝΟΤΑΡΑ 92, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 35,ΤΗΛ.4128060-4224000

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras