ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Τ.Ε.Σ

Απο τον:
Νίκο Πλέσσα
Μηχανολόγο Μηχανικό
καθηγητή
της Τ.Ε.Σ. Κορωπίου

horizontal rule

Εκτός απο τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότερος σκοπός της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής είναι:
Η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων,
ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα
και να συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής.

Παράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων των μαθητών.

Οι σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές.

Η φοίτηση στις ημερήσιες διαρκεί έως δυο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ενα έτος.
Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται
έως ενα έτος ακόμη, ανεξάρτητα απο τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής.

Μετά την αποφοίτηση μπορεί επίσης να συνεχίσουν τις σπουδες εγγραφόμενοι
στο (Β’ ) δεύτερο έτος των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων.

Στο (Α) πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις: -κάτοχοι απολυτηρίου
γυμνασίου-πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ. -μαθητές λυκείων γενικής ή τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης.-πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος των σχολών αυτών
σε οποιοδήποτε τμήμα για απόκτηση άλλου πτυχιου. -τελειόφοιτοι μαθητες
γενικών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν πάρει απολυτήριο ή πτυχίο
γιατι έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Στο (Β) δεύτερο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις: -πτυχιούχοι τεχνικών και
επαγγελματικών σχολών στο ίδιο τμήμα απο το οποίο έχουν πάρει πτυχίο
αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. -πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών
λυκείων για απόκτηση πτυχίου κατεύθυνσης τμήματος η οποία δεν υπάρχει ως τμημα
στον αντιστοιχο τομέα του τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου.

horizontal rule

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μηχανολογικές
Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως Εργαλειομηχανών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Υδραυλικών
και Θερμικών Εγκαταστάσεων Μηχανών Αυτοκινήτου Αμαξωμάτων Συγκολλήσεων
και Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

Ηλεκτρολογικές
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτων

Ηλεκτρονικές
Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης Αυτοματισμού - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δομικών Κατασκευών
Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδομών

Γεωργοκτηνοτροφικές
Ανθοκηπουρικής Αγροτικών Μηχανημάτων

Κοπτικής Ραπτικής Οικοκυρικών
Κοπτικής - Ραπτικής - Ετοίμων Ενδυμάτων

Επιπλοποιών
Επιπλοποιών

Υπαλλήλων Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων
Εμποροϋπαλλήλων. Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ και Διατρητικών Μηχαν. Υπαλλήλων Φαρμακείου

Αργυροχρυσοχοϊας Ωρολογοποιίας
Αργυροχρυσοχοϊας Ωρολογοποιίας

Κομμωτικής
Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών

Μεταλλευτικές
Μεταλλείων

Βοηθών Κλωστοϋφαντουργίας
Βοηθού Κλώστου Βοηθού Υφαντού Βοηθού Βαφέως

horizontal rule

ΜΑΘΗΜΑΤΑ που διδάσκονται:

Γενικής παιδείας

Νεα Ελληνικά (2)
Μαθηματικά (2,1)
Φυσική (1)
Αγγλικά(1,1)
Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος(0,1)

Μαθήματα Ειδικότητας

horizontal rule

 

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
Από τον:
Νίκο Πάντσο
Καθηγητή Αγγλικών

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras