Η διδασκαλία σε ένα Ελληνικό Νηπιαγωγείο.

Απο τις:

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Επιλογή για παιδικά βιβλία

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι η αρμονική ανάπτυξη και εξέλιξη των ψυχικών δεξιοτήτων του παιδιού, η διατήρηση της υγείας του σώματος και η ανάπτυξη σε μια ευτυχισμένηκαι προσαρμοσμένη προσωπικότητα, ικανή να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της ζωής.

Οι στόχοι του Νηπιαγωγείου πρέπει να αποβλέπουν στη συμπλήρωση του έργου
της οικογένειας για τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση του νηπίου σε πλαίσια
προσαρμοσμένα στην ηλικίακαι στις ανάγκες του παιδιού.

Ειδικότερα το νηπιαγωγείο πρέπει:
1. Να βοηθήσει το νήπιο να απαιτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τις ικανότητες του.
2. Να προωθήσει την κοινωνικότητα, την αυτονομία του και τις αυξημένες ικανότητες της συναισθηματικής προσαρμογής του παιδιού.
3. Να διευρύνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις του για το περιβάλλον.
4. Να παρέχει στο νήπιο αισθητικές εμπειρίες.
5. Να αναπτύξει τις διανοητικές ικανότητες του παιδιού, παρέχοντας δυνατότητες έρευνας, παρατήρησης, ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργίας.


ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08.15

Προσέλευση της Νηπιαγωγού.

08.30

Προσέλευση των νηπίων - Προσευχή.

08.30-09.30

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνίες του
νηπιαγωγείου (κουκλόσπιτο,μπακάλικο, βιβλιοθήκη,
κουκλοθέατρο,γωνία παιδαγωγικού υλικού,
γωνία ζωγραφικής, γωνία χειροτεχνίας κλπ.)

09.30-10.15

Αναδυόμενες δραστηριότητες από την αυθόρμητη
απασχόληση των νηπίων,ή Προγραμματισμένες
δραστηριότητες απ’ όλους του τομείς ανάπτυξης
για την υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

10.15-11.30

Φαγητό - διάλειμμα - Αυθόρμητες αναδυόμενες
ή προγραμματισμένες δραστηριότητες στην αυλή.

11.30-12.10

Προγραμματισμένες δραστηριότητες.

12.10

Αναχώρηση των νηπίων.

12.30

Αναχώρηση της Νηπιαγωγού.


   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras